Товари - Н

1 - 15 з 280 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
22 U набивкова вовна 220033
  E upholstery wool [stuffing]  
  F laine de rembourrage  
22 U набивкова солома 220062
  E straw for stuffing upholstery  
  F paille pour le rembourrage  
22 U набивкова трава 220044
  E grasses for upholstering  
  F herbes pour le rembourrage  
22 U набивкове пір'я 220064
  E feathers for stuffing upholstery  
  F plumes pour le rembourrage  
17 U набивкові матеріали гумові, каучукові або пластмасові 170014
  E padding materials of rubber or plastics / stuffing of rubber or plastic  
  F capitons en caoutchouc ou en matières plastiques / matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques / matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques / matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques  
22 U набивкові матеріали негумові, непластмасові 220030
  E padding materials, not of rubber or plastics / stuffing, not of rubber or plastic  
  F capitons ni en caoutchouc, ni en matières plastiques / matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques / matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques  
22 U набивкові шовкові відпадки 220016
  E schappe [raw silk waste] / silk waste  
  F schappe [bourre]  
16 U набиральні дошки [друкарські] 160162
  E galley racks [printing]  
  F galées [typographie]  
16 U набиральні столи [друкарські] 160084
  E composing frames [printing]  
  F cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer [imprimerie]  
25 U набійки на взуття 250116
  E heelpieces for footwear  
  F talonnettes pour chaussures  
13 U набої 130023
  E cartridges  
  F cartouches  
13 U набої розривні 130003
  E explosive cartridges  
  F cartouches explosives  
10 U набори інструментів для лікарів 100055
  E instrument cases for use by doctors  
  F trousses de médecins  
21 U набори на лікери 210155
  E liqueur sets  
  F services à liqueurs  
21 U набори на прянощі 210122
  E spice sets  
  F services à épices  
1 - 15 з 280 записів